• Başkanın Mesajı
  • Holding & Tarihçe
  • Vizyon & Misyon
  • KVKK

Başkanın Mesajı

Saygı Değer Dostlarım ve Mesai Arkadaşlarım,

Başaran Yatırım Holding ailesi olarak 92 yıllık geçmişinden bugüne kadar taşıdığımız değerlerin ışığında, kendinden emin bir şekilde tutkuyla yolumuza devam etmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum.

Paydaşlarımıza değer katan, kurumsal ilkelerinden ödün vermeyen, dünya standartlarındaki sürdürülebilir kalite ve istikrarlı büyüme stratejisi ile insana değer katma amacıyla gerçekleştirdiğimiz birçok projeyi ödüllerle taçlandırdık ve taçlandırmaya sizin de katkılarınız ile devam edeceğiz.

Çağın gereklerine uygun bilgi teknolojilerine hızla uyum sağlayan grubumuz, uluslararası alanda da fark yaratan projeleriyle rekabette ön plana çıkarken, kalıcı başarılarıyla faaliyet gösterdiği sektörlerde sağlam bir yer ediniyor.

Sahip olduğumuz saygınlık ve güvenilirlik imajımızla ulusal pazardaki tecrübe, bilgi ve deneyimimiz sayesinde yurt dışında da hem ülkemiz hem de grubumuzu en iyi şekilde temsil ediyoruz.

Stratejik bakış açımızla yeni alan ve hizmetler konusundaki araştırma ve geliştirme çalışmalarımıza önem veriyor; sürdürülebilir büyüme stratejimizi, finansal yapı ve teknolojik imkanların kullanılmasıyla etkin hale getiriyoruz.

Grubumuzun yarattığı bilgi ve tecrübeye dayalı başarısıyla beraber gençlerimizin yenilikçi ve yaratıcılığını; ürün, hizmet, yönetim ve teknolojiyle birleştirmeye ve değer katmaya devam ediyor olacağız.

Başaran Yatırım Holding adına teşekkür eder; hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.

Hüseyin Başaran

Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ocak 2022

Hüseyin
Başaran

Başaran Yatırım Holding ve Tarihçe

Bugünkü Başaran Yatırım Holding ilk adımları 1930 yılında Yakup Başaran tarafından Trabzon’da atılmıştır. Fındık ticareti ile başlayan bu girişim yavaş yavaş büyüme göstererek 1954 yılında fabrika haline gelmiş ve Türkiye’nin ilk fındık ihracatçıları arasında yerini almıştır.

İkinci nesil ile Faruk Başaran yönetimine geçen Başaran Gıda kısa sürede yurt dışı pazarında yer bulmuş, Türkiye’nin önde gelen fındık firmaları arasında yerini almıştır.

1995 yılında Hüseyin Başaran’ın devraldığı görev ile üçüncü nesle aktırılan Başaran Gıda Türkiye’nin en modern entegre fındık işleme tesisi haline gelmiş ve hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarında hakimiyet kurmuştur.

Başaran ailesi kısa sürede Başaran Gıda’nın yanı sıra; finans, enerji, inşaat, çimento, turizm, havacılık ve yatçılık olmak üzere 7 sektörde yatırımlarını gerçekleştirmiş ve yenilikçi tavrıyla sektörün belirleyici isimlerinden biri haline gelmiştir.

Vizyon

Başaran Yatırım Holding misyonu bulunduğu farklı sektör gruplarındaki iş gücünü güven, yenilik ve insanı değerlerle bütünleşmiş bir ağ ile tüm dünyaya sunan, lider bir kuruluş olmak.

Misyon

Başaran Yatırım Holding misyonu kuruluşundan itibaren istikrarlı bir şekilde yürüttüğü büyümesiyle farklı sektörde fark yaratan ulusal bir lider konumundadır.

KVKK Bilgilendirme

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BAŞARAN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla bize ileteceğiniz ad, soyad, e-posta, telefon numarası verileriniz ve bize göndereceğiniz mesaj içeriği, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, tarafınızca internet sitemizdeki iletişim formunda beyan ettiğiniz verilerin kaydedilmesi suretiyle elektronik ortamda, otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı; Şirketimizin meşru menfaatleridir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız
Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, fiziksel ortamda Göktürk Mah. İstanbul Cad. Kartal Sk. No:1 K:4 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine veya elektronik ortamda info@basaranyatirimholding.com adresine gönderebilirsiniz.