• İK Politikası
 • Genel Başvuru Formu
 • Staj Programı

İK Politikası

Bilgi ve tecrübeye dayalı kalıcı başarı için paydaşlarımızı ve şirketimizi en iyi şekilde desteklemek için gelişmeye açık programlarla organizasyonel gelişimimizi sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz.

 • Kalıcı başarı doğrultusunda insan gücünü verimli kullanmak,
 • Paydaşların özlük haklarını korumak ve geliştirmek,
 • İç paydaşlarımızın tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak, eğitim ve gelişimlerini sağlamak,
 • İnsancıl davranış ilkesini benimsemek,
 • Tüm iletişim süreçlerinde şeffaflık ilkesine bağlı kalmak,
 • Paydaşların motivasyonunu üst düzeyde tutmak,
 • Sektörün ve çağın gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek eğitim ortamlarını hazırlamak,
 • Üniversite öğrencilerine staj imkânı sunmak,
 • Tüm iç paydaşların ortak hedefler etrafında birleşmelerini sağlamak,
 • Holding amaçlarıyla iç paydaşlarını amaçlarını birlikte ele almak,
 • Paydaşlarımızın motivasyon düzeyini yüksek tutmak,
 • İki yönlü iletişim ortamını sağlamak.

Genel Başvuru Formu

Staj Programı

Geleceğimiz olan gençlerimizin kariyerlerini planlayabilecekleri, teoride öğrendiklerini uygulama imkânı bulabilecekleri ve bireysel gelişimlerini destekleyerek Başaran Yatırım Holding’e değer katabilecekleri staj programımızı gerçekleştiriyoruz.

Başaran Yatırım Holding bünyesindeki stajlar yaz dönemi boyunca 1,5 aylık iki etapta uygulanmaktadır.

Staj Başvurusu